Inschrijven NVVB Webinars

Je kunt je alleen ingelogd inschrijven voor de NVVB webinars. 

Webinar over het nieuwe stembiljet
Bij de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024 zal in vijf gemeenten met een nieuw en kleiner model stembiljet worden gestemd. Al sinds 2012 wordt er door het ministerie van BZK gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw stembiljet. Om alle geïnteresseerde gemeenteambtenaren mee te nemen in de ontwikkeling van het stembiljet en het experiment organiseert het ministerie van BZK, in samenwerking met de NVVB, op donderdag 25 april van 10:30 tot 12:00 uur een webinar. In het webinar komen de aanleiding en de vormgeving van het stembiljet, de uitvoering het experiment en de communicatie aan de kiezer aan de orde komen. Daarnaast blikken we vooruit naar de mogelijke vervolgstappen. 

Onze leden (individuele leden en medewerkers bij een gemeente) mogen (gratis) deelnemen aan deze webinar. Ben je dus individueel lid van de NVVB of werkzaam bij een Nederlandse gemeente, dan kun je jezelf aanmelden voor deze webinar. Val jij niet onder deze groep, dan kun je deze webinar helaas niet volgen. Schrijf je hieronder in. 

Let op! Deze webinar zal niet later terug te kijken zijn op het NVVB-platform.