Inschrijven NVVB Webinars

Je kunt je alleen ingelogd inschrijven voor de NVVB webinars. 

 

NVVB webinar gecombineerde geslachtsnaam (VOL)
De NVVB organiseert en faciliteert op donderdag 5 oktober van 10.00 tot 11.30 uur, en met op dinsdag 10 oktober van 15.00 tot 16.30 uur een herhaling, namens het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een eerste webinar over de wet introductie gecombineerde geslachtsnaam.

In deze webinar gaan we in op de dubbele geslachtsnaam die ouders vanaf 1 januari 2024 voor hun kinderen mogen kiezen. Uit hoeveel delen mag die naam bestaan? Wat doen we met bestaande dubbele namen? Krijgen alle kinderen van dezelfde ouders nog altijd dezelfde geslachtsnaam? Welke naam krijgen kinderen als de ouders geen keuze maken? Is er een overgangsregel voor kinderen geboren voor 2024? Welke mogelijkheden zijn er bij adopties? En hoe zit het eigenlijk met de kosten? Eric Gubbels gaat in op deze en andere vragen en neemt het nieuwe naamrecht met je door in twee webinars. In de eerste webinar wordt het Nederlandse recht besproken. Deze wordt dus op 5 oktober en 10 oktober georganiseerd. Dit is dezelfde webinar, die we dus twee keer geven. In de tweede webinar, deze zal in november plaatsvinden, zal worden ingegaan op de IPR-regels in het nieuwe naamrecht, en de gevolgen daarvan voor ons werk.

Onze leden (individuele leden en medewerkers bij een gemeente) mogen (gratis) deelnemen aan deze webinar. Ben je dus individueel lid van de NVVB of werkzaam bij een Nederlandse gemeente, dan kun je jezelf aanmelden voor deze webinar. Val jij niet onder deze groep, dan kun je deze webinar helaas niet volgen. Schrijf je hieronder in.