Stand boeken regiocongres Noord-Oost, Friesland en Overijssel


Je kunt alleen ingelogd een stand boeken. Let op: je bent op persoonlijke titel ingelogd wanneer je rechts bovenin het scherm ziet: Welkom ..... en zakelijk ingelogd wanneer je

ziet: Welkom ..... (bedrijfsnaam). Je kunt dit aanpassen door rechts boven op Welkom te klikken, kies voor organisatie kiezen en klik vervolgens op de organisatie.

Let op: in tegenstelling tot voorgaande jaren worden stands gereserveerd exclusief standhouders!

Standhouders kunnen worden aangemeld via het reguliere aanmeldproces voor deelnemers, op het inschrijfformulier kunnen zij aangeven dat zij standhouder(s) zijn.

De plattegrond is interactief. Maak jouw keuze voor een stand hieronder.