Inschrijven regiobijeenkomsten

Je kunt je alleen ingelogd inschrijven voor de regiobijeenkomsten. 

 

Ledenvergadering Zuid-Holland/Zeeland
Ben jij individueel lid van de NVVB en val je onder de NVVB-Afdeling Zuid-Holland of Zeeland, dan mag je de Ledenvergadering van deze NVVB-afdeling bijwonen. Naast individuele leden zijn ook alle gemeenten als rechtspersoon lid van de NVVB. Vertegenwoordigers van gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland kunnen zich ook aanmelden. 

De vergadering wordt op donderdag 22 april 2021 van 14.30 tot 15.30 uur gehouden via Teams.

Tijdens de bijeenkomst kiezen de leden via een stemgang uit de voorgedragen kandidaten een nieuw bestuur voor de afdeling. Naast de formele benoemingen van de nieuwe bestuurders voor de afdeling zal wethouder Albert Abee van de gemeente Westland te gast zijn om de deelnemers te vertellen over de problematiek en het beleid rondom arbeidsmigranten. Westland is een van de gemeenten waar veel mensen uit andere landen van Europa in de glastuinbouw werken.

Agenda
1.     Opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.     Voorstellen kandidaten
3.     Stemming nieuw bestuur
4.     Presentatie over het beleid ten aanzien van arbeidsmigranten
Spreker: wethouder Albert Abee van de gemeente Westland
5.     Rondvraag en sluiting

Aanmelden
Omdat we deze vergadering digitaal houden vragen we jou het e-mailadres in te vullen bij ‘input deelnemer’ waarmee je wilt deelnemen. Op woensdag 21 april krijg je op dit e-mailadres een bericht met daarin de link waarmee je kan deelnemen.

Vragen
Eventuele vragen die je tijdens de vergadering wilt bespreken kunnen tot aan 24 uur van te voren per e-mail gestuurd worden naar evenementen@nvvb.nl.