Word lid van de NVVB

Individueel lidmaatschap
Het individueel lidmaatschap is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met de thema’s Identiteitsmanagement, Persoonsinformatiemanagement, Verkiezingen en Dienstverlening & Innovatie. Individuele leden ontvangen vier keer per jaar het vakblad Burgerzaken & Recht thuis op de deurmat. Daarnaast heb je toegang tot het NVVB Platform waar je vragen kan stellen en in gesprek kan gaan met Burgerzaken medewerkers van (andere) gemeenten. Ook heb je toegang tot het NVVB jaarcongres, de NVVB regiocongressen en themabijeenkomsten.  De kosten voor een individueel lidmaatschap beginnen in 2024 vanaf €39,80 per jaar. 

Individuele lidmaatschappen worden aangegaan voor de periode van 1 jaar. De opzegging dient vóór 1 november bij de NVVB binnen te zijn. Na 1 november loopt het lidmaatschap nog een kalenderjaar door. Je kunt jouw lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar nvvb@nvvb.nl, voorzien van de tenaamstelling van het lidmaatschap en jouw adresgegevens.
Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Gemeentelijk lidmaatschap
Gemeentelijke leden kunnen in hun contact met de Rijksoverheid een beroep doen op de belangenbehartiging van de NVVB. Voor individuele vragen en adviezen kunnen zij terecht bij het NVVB Adviesbureau. Gemeentelijke leden ontvangen vier keer per jaar het vakblad Burgerzaken & Recht, hebben toegang tot het NVVB Platform en hebben toegang tot het NVVB jaarcongres, de NVVB regiocongressen en themabijeenkomsten. Bekijk de contributie voor jouw gemeente.

Gemeentelijke lidmaatschappen worden aangegaan voor de periode van 1 jaar, maar dienen vóór 1 juli te worden opgezegd. Na 1 juli loopt het lidmaatschap naast het lopende jaar nog een kalenderjaar door. Je kunt het lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar nvvb@nvvb.nl, voorzien van de tenaamstelling van het lidmaatschap en de adresgegevens. Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.


Contributies en tarieven

Bedragen per 1 januari 2024
Contributies individuele leden                                     € 40,85
Contributies individuele leden automatische incasso € 39,80
Gemeenten                                                                 € 1.975 +  € 0,0129 per inwoner met een maximum bedrag van € 9.375,00
Tweede lidmaatschappen                                           € 603,50
Abonnement B&R                                                       € 118,25 (incl BTW)

Aanmelden lid NVVB