Inschrijven Algemene Ledenvergadering

Je kunt je alleen ingelogd inschrijven voor de NVVB Algemene Ledenvergadering.

 

Op 20 mei 2021 vindt van 14.30 tot 16.00 uur de eerste NVVB Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2021 plaats. Ook dit keer houden we de ALV digitaal via Teams. Je kunt je op
dit moment nog niet inschrijven, dus reserveer deze datum alvast in je agenda.

NVVB-leden ontvangen per e-mail een persoonlijke uitnodiging zodra inschrijven mogelijk is. Ook
houden we je op de hoogte via de NVVB-nieuwsbrief.

Agenda ALV

1.     Opening en vaststellen agenda

2.     Verslag ALV van 10 december 2021

3.     Jaarstukken 2020

4.     Begrotingswijziging 2021

5.       Voorstel om wijzigingen in structuur en governance NVVB niet verder voort te zetten

6.     Wijziging statuten en huishoudelijk reglement

7.     Rondvraag