Inschrijven Algemene Ledenvergadering

Je kunt je alleen ingelogd inschrijven voor de NVVB Algemene Ledenvergadering.

 

De laatste ALV van het jaar 2022, staat gepland op donderdag 8 december van 14.30 tot 16.00 uur. Deze zal digitaal via MS Teams plaatsvinden.

Agenda ALV

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Verslag ALV van 16 juni 2022
  3. Begroting 2023
  4. Strategisch Kader 2023-2024
  5. Statuten en huishoudelijk reglement
  6. Rondvraag en sluiting

Aanmelden voor de ALV kan hieronder.