Inschrijven Algemene Ledenvergadering

Je kunt je alleen ingelogd inschrijven voor de NVVB Algemene Ledenvergadering.

 

ALV
De laatste ALV van het jaar 2023, staat gepland op donderdag 7 december van 15.00 tot 16.30 uur. Deze zal digitaal via MS Teams plaatsvinden. Aanmelden kan hieronder.

Agenda

  • Opening en vaststellen agenda
  • Verslag ALV van 8 juni 2023
  • Begroting 2024
  • Strategisch Kader en meerjarenplan 2024-20255
  • Rondvraag en sluiting

Ben jij lid van de NVVB en wil je jezelf aanmelden? Dat kan hier. Let op. De ALV is alleen toegankelijk voor NVVB-leden. Eventuele vragen die je tijdens de ALV wilt bespreken kunnen tot uiterlijk 5 december aanstaande per e-mail gestuurd worden naar nvvb@nvvb.nl.