Inschrijven NVVB Zomerbijeenkomsten BZK 2021

In de zomer van 2019 en 2020 heeft de NVVB zes succesvolle bijeenkomsten georganiseerd voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanwege dit succes en door de ook in dit jaar actuele en relevante onderwerpen organiseren de NVVB en BZK in de zomer van 2021 wederom drie digitale bijeenkomsten.

Onderwerpen

Sessie 1 | Samenhang Burgerlijke Stand en de Basis Registratie Personen (BRP) (informatief en inventariserend)
Het onderwerp ‘Verbeteren samenhang Burgerlijke Stand en Basis Registratie Personen (BRP)’ staat op de Ontwikkelagenda voor de BRP. Tijdens deze sessie bespreken we verschillende ideeën hierover. Waarom en hoe zou de samenhang moeten worden verbeterd? Tegen welke problemen lopen we nu op? Is integratie van registraties nodig? Wat kan er in de BRP verbeterd worden? Welke kleine stappen kunnen worden gezet om de samenhang te verbeteren? Aan de hand van stellingen worden ideeën daarover toegelicht en opgehaald.

Sessie 2 | Een integrale loketfunctie (interactief)
De recent geschreven rapporten Werk aan Uitvoering schrijven dat het voor de burger makkelijker moet zijn om contact te maken met de overheid. Daarvoor moet er een plek zijn waar burgers terecht kunnen als zij tussen wal en het schip dreigen te vallen. Het moet ook makkelijker zijn om vragen over dienstverlening van de overheid te stellen zonder doorverwezen te worden. Dienstverlening moet integraal worden aangeboden met samenwerking tussen Rijk, gemeente en uitvoeringsorganisaties.

Waar zou de burger volgens Burgerzaken echt mee geholpen zijn? Wat moet er voor de burger beter ten opzichte van de werkwijze van nu en hoe is dat ook werkbaar voor Burgerzaken?

Aanmelden en locatie
Momenteel is het nog niet mogelijk om fysiek bijeen te komen vanwege de coronamaatregelen. Daarom organiseren wij deze drie bijeenkomsten digitaal via Cisco Webex. Omdat we zoveel mogelijk gemeenten willen spreken en niet veel plekken hebben, is het mogelijk om één persoon per gemeente zich te laten aanmelden. Check dus eerst goed of niemand binnen jouw gemeente zich al heeft aangemeld. Helaas geldt voor deze bijeenkomsten dus VOL = VOL. Let op! Deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers burgerzaken. 

Data en programma
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 26 augustus, donderdag 2 september en donderdag 9 september.
14.00    Welkom
14.15    Plenair |
Samenhang Burgerlijke Stand en de Basis Registratie Personen (BRP)
15.30    Pauze 
15.40   
Een integrale loketfunctie
 (in kleinere groepen)
16.50    Plenair | terugkoppeling
17.00   Afsluiting