Inschrijven BZK Zomerbijeenkomsten 2020

Graag nodigen wij je uit om een zomerbijeenkomst bij te wonen. Aanmelden kan hieronder. Log hier of rechts bovenin in om aan te melden voor onderstaande bijeenkomsten. Heb je nog geen inloggegevens, dan kun je ze aanvragen via dit formulier. Ben je je wachtwoord vergeten? Dan kun je deze hier aanvragen met jouw e-mailadres.

In de zomer van 2019 heeft de NVVB drie succesvolle bijeenkomsten georganiseerd voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanwege dit succes en ook in dit jaar actuele en relevante onderwerpen organiseren de NVVB en BZK in de zomer van 2020 drie nieuwe digitale bijeenkomsten.

Onderwerpen
Sessie 1 | Toekomst BRP(informatief)
Voor het onderwerp ‘Toekomst Basis Registratie Personen’ bespreken we de stand van zaken omtrent de ontwikkelagenda BRP. We hebben hierbij in het bijzonder aandacht voor de aanpak van de problematiek registratie van arbeidsmigranten. Dit onderwerp biedt ruimte voor het stellen van vragen en meegeven van aandachtspunten.

Sessie 2 | Kwaliteit identiteitsvaststelling aan de balie(interactief)
Bij het onderwerp ‘Kwaliteit identiteitsvaststelling aan de balie’ bespreken we met name het belang hiervan en de ervaringen in de praktijk. We hebben hierbij onder andere aandacht voor vaststelling van identiteitsfraude. Welke problemen spelen hierbij in de praktijk bij de gemeenten? Wat zien jullie als mogelijke oplossingen? Bij dit onderdeel willen we met namen input ophalen van zorgen, ideeën en verbetervoorstellen. Waarmee kan BZK helpen?


Locatie
Helaas is het op korte termijn niet mogelijk om fysiek bijeen te komen vanwege de coronamaatregelen. Daarom organiseren wij deze drie bijeenkomsten digitaal via Cisco Webex. Bij aanmelding voor een dag ontvang je een link en instructie waarmee je toegang krijgt tot de bijeenkomst. We starten met een plenair gedeelte. Daarna gaan we uit elkaar in een aantal kleinere, interactieve sessies met zo’n 10 deelnemers per groepje. Wees er daarom op tijd bij. Vol = vol! 

Data en programma
De bijeenkomsten vinden plaats in deze zomer, aansluitend op de zomervakanties, op donderdag 20 augustus, donderdag 27 augustus  en donderdag 3 september.
14.00    Welkom
14.15    Plenair | Webinar Toekomst BRP
15.30    Pauze 
15.40    Kwaliteit identiteitsvaststelling aan de balie (in kleinere groepen)
16.50    Plenair | terugkoppeling
17.00   Afsluiting


Helaas zitten alle bijeenkomsten vol. Wil je op de reservelijst? Stuur dan een mail naar evenementen@nvvb.nl.